Chuyên đề: Giáo dục truyền thống nhân kỉ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam; 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam.