Tiểu học Vũ Lạc chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2019